Quién

Qui som? / Quienes somos?

Qui som?

Antagonistes som aquelles que no ens conformem amb que avantguardes executivistes consolidin el procés d’entrisme i control d’organitzacions originàriament estructurades en valors de democràcia directa, federalisme de base, acció directa, reciprocitat i solidaritat internacionalista.

Antagonistes som aquells qui essent plenament conscients i orgullosos tant de les pròpies identitats culturals com de les de l’altri comprenent-les com a riquesa de la humanitat rebutgem les pàtries i els estats perquè són el germen de l’enemistat i la guerra entre les persones amb identitats culturals diferents. Apàtrides feréstegament defensors de la germanor i reciprocitat entre les diferents comunitats humanes, enteses en la seva diversitat.

Antagonistes som aquelles que sentim al cor que totes les persones són absolutament vàlides per canalitzar els seus pensaments, experiències i emocions tant a les assemblees, com als càrrecs de gestió, com als òrgans i mitjans de comunicació i diaris de les organitzacions obreres i de classe al marge de la seva formació acadèmica, facilitat d’expressió o activitat laboral. I n’estem orgulloses.

Antagonistes a les classes socials que s’apropien dels recursos de la terra, la natura i les creacions de la humanitat per sotmetre i mercantilitzar la dignitat de la immensitat de les persones explotant el seu treball en base a l’espoliació primigènia dels recursos del planeta.

Antagonistes amb la deriva de grups, col·lectius i individus propers a posicions autònomes i antiautoritàries, quan no directament llibertàries, cap a posicions nacionalistes o de suport a l’estratègia interclassista que ha caracteritzat el procés sobiranista a Catalunya, especialment els darres dos anys. Antagonistes amb qualsevol subordinació de les pràctiques antiautoritàries a les categories abstractes que conformen l’statu quo.

Antagonistes al Capital i a les preteses «alternatives» que acaben vulcanitzant en mutacions assimilades dins del mateix [talment com el marxisme revolucionari mutà en socialdemocràcia, no és necessari esmentar «paral·lelismes» actuals].

Plenament antagonistes als antagonistes a la classe obrera, a la humanitat i a la vida digna de tots els éssers vius del planeta.

Absolutament compromesos amb la radicalitat urgent de plantejar, debatre, rebatre, difondre, crear, implementar noves realitats tangencials a l’statu quo caminant de manera perseverants vers la Revolució Social, entesa com a una pràctica emancipadora, crítica i conscient, tant en el pla col·lectiu, com individual.

Antagonistes som aquells i aquelles que ens creiem, fem nostra i actuem per fer realitat la màxima de l’Eliseu Reclús: «L’ANARQUIA ÉS LA MÀXIMA EXPRESSIÓ DE L’ORDRE».

*** Essent aquesta la línia estructural de la publicació, les argumentacions, plantejaments i opinions dels articles no tenen per què ser compartides per tot l’equip de redacció i col·laboradors.

Quiénes somos?

Antagonistas somos aquellas que no nos conformamos con que vanguardias ejecutivistas consoliden el proceso de entrismo y control de organizaciones originariamente estructuradas en valores de democracia directa, federalismo de base, acción directa, reciprocidad y solidaridad internacionalista.

Antagonistas somos aquellos quién siendo plenamente conscientes y estando orgullosos tanto de las propias identidades culturales como de las de los demás comprendiéndolas como riqueza de la humanidad rechazamos las patrias y los estados porque son el germen de la enemistad y la guerra entre las personas con identidades culturales diferentes. Apátridas indómitamente defensores de la hermandad y reciprocidad entre las diferentes comunidades humanas, entendidas en su diversidad.

Antagonistas somos aquellas que sentimos en el corazón que todas las personas son absolutamente válidas para canalizar sus pensamientos, experiencias y emociones tanto en las asambleas, como en los cargos de gestión, como en los órganos y medios de comunicación y diarios de las organizaciones obreras y de clase al margen de su formación académica, facilidad de expresión o actividad laboral. Y estamos orgullosas de ello.

Antagonistas a las clases sociales que se apropian de los recursos de la tierra, la naturaleza y las creaciones de la humanidad para someter y mercantilizar la dignidad de la inmensidad de las personas explotando su trabajo en base a la expoliación primigenia de los recursos del planeta.

Antagonistas con la deriva de grupos, colectivos e individuos próximos a posiciones autónomas y antiautoritarias, cuando no directamente libertarias, hacia posiciones nacionalistas o de apoyo a la estrategia interclasista que ha caracterizado el proceso soberanista en Cataluña, especialmente los últimos dos años. Antagonistas con cualquier subordinación de las prácticas antiautoritarias a las categorías abstractas que conforman el statu quo.

Antagonistas al Capital y a las pretendidas «alternativas» que acaban vulcanitzando en mutaciones asimiladas dentro del mismo [talmente como el marxismo revolucionario mutó en socialdemocracia, no es necesario mencionar «paralelismos» actuales].

Plenamente antagonistas a los antagonistas a la clase obrera, a la humanidad y a la vida digna de todos los seres vivos del planeta.

Absolutamente comprometidos con la radicalidad urgente de plantear, debatir, rebatir, difundir, crear, implementar nuevas realidades tangenciales al status quo caminando de manera perseverante hacia la Revolución Social, entendida como una práctica emancipadora, crítica y consciente, tanto en el plano colectivo, como individual.

Antagonistas somos aquellos y aquellas que nos creemos, hacemos nuestra y actuamos para hacer realidad la máxima de Eliseo Reclús: «La ANARQUÍA ES LA MÁXIMA EXPRESIÓN DEL ORDEN».

*** Siendo ésta la línea estructural de la publicación, las argumentaciones, planteamientos y opiniones de los artículos no tienen por qué ser compartidas por todo el equipo de redacción y colaboradores.

contacte@antagonistas.org